Rodo

Formularz kontaktowy
 •  

RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów sklepu - biochem24.pl

 

Szanowni Państwo,

mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

 

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: biochem24.pl (dalej jako „Administrator”)- czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest: Grzegorz Rzońca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Biochem Grzegorz Rzońca, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło,
e-mail: biochem@biochem24.pl.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. a) wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji zakupionego towaru oraz dostarczenia towaru lub w ramach działań przed zawarciem umowy. W zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

 1. b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. c) analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. e) kierowania do Państwa przez Administratora treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest kierowanie do Państwa treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy,
  a także drogą e-mailową, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę.
  W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. Dane osobowe zgromadzone w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody według
  art. 6 ustęp 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podczas zakładania konta
  w http://biochem24.pl, będą wykorzystywane do komunikacji z Państwem (np. komunikaty serwisowe, powiadomienia systemowe, wiadomości e-mail z potwierdzeniem założenia konta oraz złożenia zamówienia i etapu realizacji zamówienia).
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji niezbędnych do:
 7. a) założenia konta w pl (imię i nazwisko, adres, numer telefonu);
 8. b) realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 9. c) w przypadku subskrypcji newslettera (adres e-mail).
 10. Państwa dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia są przekazywane, wyłącznie w koniecznym zakresie pozostałym stronom trzecim:
 11. a) firmom przewozowym (Poczta Polska, DPD kurier, DHL kurier);
 12. b) operatorom płatności (PayU S.A., Transferuj.pl)

Dane te są przekazywane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia. Przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa się przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zamówienia, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku
  z ich realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania- pozostawić, jeśli akcje marketingowe są prowadzone lub planowane jest ich przeprowadzenie.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Administratora pod adresem email: biochem@biochem24.pl.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy/ realizacji przewozu oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentami a Administratorem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji zamówienia).
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl